Home » درون سازمانهای دیجیتالی چه میگذرد by Farsheed Kheirabadi
درون سازمانهای دیجیتالی چه میگذرد Farsheed Kheirabadi

درون سازمانهای دیجیتالی چه میگذرد

Farsheed Kheirabadi

Published
ISBN :
ebook
10 pages
Enter the sum

 About the Book 

درون سازمانهای دیجیتالی چه میگذرد؟نگارش: مهندس فرشید خیرآبادیموشکافی درون یک سازمان دیجیتالی بسیار شگرف است، زیرا از یک سو دانش مدیریت را درون خودنهادینه می کند و از سوی دیگر دانش مهندسی را درون خود هضم میکند؛ از این رهگذر به مجموعه ای بر پایهمهندسیMoreدرون سازمانهای دیجیتالی چه میگذرد؟نگارش: مهندس فرشید خیرآبادیموشکافی درون یک سازمان دیجیتالی بسیار شگرف است، زیرا از یک سو دانش مدیریت را درون خودنهادینه می کند و از سوی دیگر دانش مهندسی را درون خود هضم میکند؛ از این رهگذر به مجموعه ای بر پایهمهندسی مدیریت می رسیم.دانلود رایگان از نشانی اینترنتی زیر:http://1drv.ms/1qtWOXx